artikel

Malin Björk (V) får högsta poäng i RFSL’s valundersökning

”I de omröstningar i parlamentet som berört hbtq-frågor, som RFSL valt ut att redovisa, har Vänsterpartiets
ledamot Malin Björk i samtliga fall röstat ja till resolutionerna. Malin Björk har också, som vice ordförande i
Europaparlamentets tvärpolitiska hbti-grupp, ägnat en betydande del av sitt arbete som parlamentariker åt hbtq-
frågor.”

Läs mer:

https://www.rfsl.se/hbtq-rosta/ 

 

 

Kopiera länk