HBTQ-Vänstern

Nätverket är ett ideellt nationellt nätverk inom Vänsterpartiet med namnet ”HBTQ-Vänstern”. Nätverket är ej en egen juridisk person utan utgörs av enskilda medlemmar i Vänsterpartiet och Ung vänster.

Nätverket skall verka som en plattform för lokala och regionala sammanslutningar samt enskilda medlemmar i Vänsterpartiet som är intresserade av HBTQ -politiska frågor.

Aktuellt

Välkommen till HBTQ-Vänstern!

Ville du istället besöka Vänsterpartiets centrala sida?