Aktiviteter

HBTQ-Vänstern deltog i protest mot sterliseringstvång

Den 18 januari deltog ca 400 personer en protest utanför riksdagen mot fortsatt tvångssterilisering av transpersoner som vill få nytt juridiskt kön fastställt. 

Budskapet från de uppemot 400 som hade samlats på Mynttorget var: tvångssteriliseringarna av personer som ansöker om att få nytt juridiskt kön fastställt måste upphöra. Att lägga fram ett halvfärdigt förslag till ny lag om fastställande av könstillhörighet, i vilket ett avskaffande av kravet på att vara steril saknas, duger inte.
Onsdagens manifestation mot tvångssteriliseringarna hade kommit till stånd med kort varsel. Detta som en direkt följd av nyheten den 12 januari om att en överenskommelse skulle ha slutits i riksdagens Socialutskott om att inte avlägsna kravet på sterilisering i ett kommande lagförslag om fastställelse av könstillhörighet
Vänsterpartiets partiledare var på plats och talade.
– Det hör inte hemma i ett modernt demokratiskt samhälle att tvångssterilisera människor. Vi kan inte längre tillåta att frågan kidnappas av de mest konservativa partierna, fastslog Vänsterpartiets nytillträdde partiledare Jonas Sjöstedt.
Den nuvarande lagen som reglerar byte av juridiskt kön är från 1972. Den säger att den som vill få nytt juridiskt kön fastställt måste vara ogift, steril, svensk medborgare och över 18 år. Ett beslut om nytt juridiskt kön ger i sin tur tillgång till könskorrigerande behandlingar. Sommaren 2010 kom Socialstyrelsen med en omfattande utredning av de rättsliga villkoren för fastställelse av könstillhörighet och transpersoners vårdbehov. Utredningen föreslog att kraven i lagen på att vara ogift, steril och svensk medborgare avskaffas. Sedan dess har frågan dragits i långbänk i regeringen, där Kristdemokraterna är det enda av regeringspartierna som är emot att ta bort steriliseringskravet. I regeringens förteckning över vilka propositioner man avser lägga fram under innevarande riksdagsår framgår att Socialdepartementet under april kommer avlämna propositionen ”Ändrad könstillhörighet – förslag till ny lag”. Det innebär att propositionen inte hinner behandlas innan riksdagens sommaruppehåll, utan först kan behandlas under hösten.

Läs mer på RFSL:s hemsida.

Vänsterpartiet har i riksdagen tagit utskottsinitiativ i frågan. Det kan du läsa om här.

Kopiera länk