artikel

Valupptakt med toppkandidater!

bild
När HBTQ-vänstern hade valupptakt i helgen samlades ett 25-tal toppkandidater som lever öppet för att diskutera de viktigaste valfrågorna. Välfärden var i centrum. Att kunna komma ut på sin skola, att vara bekväm med att kyssa sin partner på äldreboendet, att mötas med kunskap och respekt inom vården, att veta att personalen arbetar normkritiskt på skolan där dina barn går. Det rådde stor enighet kring att detta gör att välfärden också är en HBTQ-fråga och att mycket av arbetat med HBTQ-frågor idag sker lokalt. För Bettan Andersson, socialarbetare och etta på en av Göteborgs kommuns listor, även välkänd som boxare, är det normkritiska arbetet ett viktigt mål under nästa mandatperiod. – Göteborg har ju inte haft en särskilt god miljö för HBTQ-personer tidigare, snarare tvärtom, men vi har arbetat mycket med de här frågorna och kommit en bit på väg. Under nästa mandatperiod är målet att arbetet i hela Göteborgs kommun ska vara normkritiskt, säger Bettan Andersson. Tobias Sandberg från Trollhättan står på plats två på kommunlistan. -Vi ska bygga ett förtroende så att människor röstar på oss och vi märker av det ökade förtroendet hela tiden nu. Dels kommunicerar vi tydligare och dels är verkligheten på vår sida. Det är vår berättelse om samhället som stämmer överens med vad människor ser i sin vardag. Socialdemokraterna har egen majoritet i Trollhättan nu. – Vi hoppas på att s inte ska få egen majoritet efter valet, så att de ska vara tvungna att samarbeta med oss, säger Tobias Sandberg. Åsa Olsson, Mariestad, kandiderar på alla listor, men främst till landsting och kommunfullmäktige. Mariestad har borgerligt styre men Vänsterpartiet är starka med sex mandat och siktar på 8-9 efter valet. -Skolan och äldreomsorgen, det är där vi lägger krutet, berättar Åsa Olsson. Ungdomsarbetslösheten är väldigt hög så vi har många unga som inte kan börja sina vuxna liv på grund av utanförskapet. Åsa Olsson menar att det är betydligt lättare att dra igång valrörelsen den här gången. – Vi har fått väldigt bra hjälp av partiet centralt. Vinster i välfärden och kampanjen Inte till salu går att applicera även lokalt. Vi har verkligen en igenkänningsfaktor; vinster i välfärden och inte till salu. Det funkar. Folk vet vad vi står för, det känns verkligen jättebra. https://www.vansterpartiet.se/valfard-for-alla-en-viktig-hbtq-fraga


När HBTQ-vänstern hade valupptakt i helgen samlades ett 25-tal toppkandidater som lever öppet för att diskutera de viktigaste valfrågorna. Välfärden var i centrum. Att kunna komma ut på sin skola, att vara bekväm med att kyssa sin partner på äldreboendet, att mötas med kunskap och respekt inom vården, att veta att personalen arbetar normkritiskt på skolan där dina barn går. Det rådde stor enighet kring att detta gör att välfärden också är en HBTQ-fråga och att mycket av arbetat med HBTQ-frågor idag sker lokalt. För Bettan Andersson, socialarbetare och etta på en av Göteborgs kommuns listor, även välkänd som boxare, är det normkritiska arbetet ett viktigt mål under nästa mandatperiod. – Göteborg har ju inte haft en särskilt god miljö för HBTQ-personer tidigare, snarare tvärtom, men vi har arbetat mycket med de här frågorna och kommit en bit på väg. Under nästa mandatperiod är målet att arbetet i hela Göteborgs kommun ska vara normkritiskt, säger Bettan Andersson. Tobias Sandberg från Trollhättan står på plats två på kommunlistan. -Vi ska bygga ett förtroende så att människor röstar på oss och vi märker av det ökade förtroendet hela tiden nu. Dels kommunicerar vi tydligare och dels är verkligheten på vår sida. Det är vår berättelse om samhället som stämmer överens med vad människor ser i sin vardag. Socialdemokraterna har egen majoritet i Trollhättan nu. – Vi hoppas på att s inte ska få egen majoritet efter valet, så att de ska vara tvungna att samarbeta med oss, säger Tobias Sandberg. Åsa Olsson, Mariestad, kandiderar på alla listor, men främst till landsting och kommunfullmäktige. Mariestad har borgerligt styre men Vänsterpartiet är starka med sex mandat och siktar på 8-9 efter valet. -Skolan och äldreomsorgen, det är där vi lägger krutet, berättar Åsa Olsson. Ungdomsarbetslösheten är väldigt hög så vi har många unga som inte kan börja sina vuxna liv på grund av utanförskapet. Åsa Olsson menar att det är betydligt lättare att dra igång valrörelsen den här gången. – Vi har fått väldigt bra hjälp av partiet centralt. Vinster i välfärden och kampanjen Inte till salu går att applicera även lokalt. Vi har verkligen en igenkänningsfaktor; vinster i välfärden och inte till salu. Det funkar. Folk vet vad vi står för, det känns verkligen jättebra. https://www.vansterpartiet.se/valfard-for-alla-en-viktig-hbtq-fraga

Kopiera länk